prof. dr hab. Franciszek Krawiec

Dyscypliny KBN: ekonomia
Specjalności: ekonomika energetyki, zarządzanie innowacjami, zarządzanie strategiczne
Stopień naukowy: dr hab.

Zainteresowania naukowe:
teoria i funkcja produkcji, zastosowanie ekonomicznych modeli prognostycznych i matematycznych modeli optymalizacyjnych, teorie i systemy rozwoju i wzrostu firmy, koncepcje i systemy zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, koncepcje i procesy budowy strategii konkurencji, koncepcje i procesy strategicznego planowania rozwoju przedsiębiorstwa, systemy zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie, zarządzanie strategiczne projektem innowacyjnym, zarządzania marketingiem energii elektrycznej.

Stanowisko i miejsce pracy
Profesor zwyczajny, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |